دوره ‌های معماری و شهرسازی

 LUMION

مدرس: دکتر کاظمی

طول دوره: ۱۶ ساعت

5/5

 Twinmotion

مدرس: مهندس کیانزاد

طول دوره: ۲۰ساعت

5/5

 3D MAX

مدرس: مهندس شفیعی

طول دوره: ۶۰ساعت

5/5

Autocad

مدرس: دکتر کاظمی

طول دوره: ۲۵ ساعت

5/5

Sketchup

مدرس: دکتر کاظمی

طول دوره: ۳۰ ساعت

5/5

Revit

مدرس: دکتر کاظمی 

طول دوره: ۵۰ ساعت

5/5

Rhino

مدرس: گروه اساتید

طول دوره: ۴۰ ساعت

5/5

Landscape+sketchup

مدرس: گروه اساتید /دکتر کاظمی

طول دوره: ۹۴ ساعت

5/5

Arcgis

مدرس: مهندس صائب

طول دوره: ۴۰ساعت

5/5

مدرس: مهندس جهانبانی و گروه اساتید

طول دوره: ۹۰ ساعت

5/5

مدرس: دکتر کاظمی

طول دوره: ۶۰ ساعت

5/5

مدرس: دکتر کاظمی/مهندس شفیعی/مهندس خرسندی

طول دوره: ۱۶۰ ساعت

5/5

پرسپکتیو

مدرس: گروه اساتید

طول دوره: ۲۰ ساعت

5/5

مدرس: استاد شادی بهمن

طول دوره: ۲۰ ساعت

5/5

 اسکیس و راندو (مقدماتی)

مدرس: مهندس صفورا شاهین

طول دوره: ۳۰ ساعت

5/5

 اسکیس و راندو (پیشرفته)

مدرس: مهندس صفورا شاهین

طول دوره: ۳۰ساعت

5/5

آزمون نظام مهندسی نظارت و اجرا معماری

مدرس: مهندس ابوطالبی

طول دوره: ۶۰ ساعت

5/5

 آمادگی آزمون طراحی معماری نظام مهندسی

مدرس: مهندس کتیرایی

طول دوره: ورکشاپ ۲روزه

5/5
میانگین امتیاز: 5/5 - (1 امتیاز)

ورود

هنوز حساب کاربری ندارید؟

حساب کاربری من