دوره ‌های کامپیوتر کودک و نوجوان

مدرس:گروه اساتید

طول دوره: پس از تکمیل

5/5

مدرس:گروه اساتید

طول دوره: پس از تکمیل

5/5

مدرس: گروه اساتید

طول دوره: 12 ساعت

5/5

مدرس:گروه اساتید

طول دوره: 15 ساعت

5/5

مدرس: گروه اساتید

طول دوره: 16 ساعت

5/5
امتیاز دهید