فراخوان مسابقه

مرکز تحقیقات افق های نوین در معماری و شهرسازی دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد با مشارکت آموزشگاه چارسوق برگزار می کند.

موضوع:معرفی و تحلیل نمای یکی از ساختمان های ساخته شده در 10 سال اخیر در محدوده شهر اصفهان

به صورت عکس،اسکیس ،کلاژ،کامپیوتری و تکنیک آزاد در قالب ۲ شیت ۵۰ در ۷۰( هر شرکت کننده تحت هر عنوانی تنها مجاز به ارسال ۲ شیت ۵۰ در ۷۰ است)

۱.نمای ساختمان بر خیابان اصلی واقع شده باشد

۲.دارای کاربری مسکونی،تجاری یا اداری باشد

۳.نمایی در نظر بگیرید که تعداد طبقات آن ۴ به بالا باشد.

۴. در محدوده ی شهر اصفهان و نواحی ۱۵ گانه باشد.

۱.میزان توجه به جنبه های زیست محیطی و هماهنگی با اقلیم در تحلیل

۲. توجه به مصالح به کار رفته در نما

۳.در نظر گرفتن تناسبات بصری

۴.توجه به کشیدگی های افقی و عمودی موجود در نمای ساختمان

۵.بررسی قسمت های پر و خالی در نما

۶.توضیح در مورد تطابق با استاندارهای مقررات ملی ساختمان و ضوابط مصوب در طرح تفصیلی

۷ .در نظر گرفتن میزان تطابق با ارکان های توسعه پایدار

۸.بررسی و تحلیل طراحی زیبا شناسی نما

۹.تحلیل نما در بستر جداره ی شهر با بافت پیرامون خود و تناسب نما و عملکرد آن

۱۰.تاثیر گذاری و همراهی طراحی نما با معماری کشور

۱. شرکت برای تمامی دانشجویان کارشناسی ، کارشناسی ارشد و دکترا در حیطه رشته معماری و شهرسازی امکان پذیر است .

۲. شرکت کنندگان به صورت فردی و گروهی (تا حداکثر ۳ نفر)میتوانند شرکت کنند

رتبه اول:🥇 ۳ میلیون تومان+۵۰ درصد تخفیف ثبت نام دوره های آموزشگاه چارسوق

رتبه دوم:🥈 ۲ میلیون تومان +۳۰ درصد تخفیف ثبت نام دوره های آموزشگاه چارسوق

رتبه سوم:🥉 ۱ میلیون تومان+۱۰ درصد تخفیف ثبت نام دوره های آموزشگاه چارسوق

تلفن : ۰۳۱۳۶۶۲۰۶۲۰- ۰۹۳۹۹۹۲۱۹۴۴

ایمیل: charsoogh.isfahan@gmail.com

جوایز

راه‌های ارتباطی

جزئیات

رتبه اول : ۳ میلیون تومان+۵۰ درصد تخفیف ثبت نام دوره های آموزشگاه چارسوق
رتبه دوم : ۲ میلیون تومان +۳۰ درصد تخفیف ثبت نام دوره های آموزشگاه چارسوق
رتبه سوم : ۱ میلیون تومان+۱۰ درصد تخفیف ثبت نام دوره های آموزشگاه چارسوق

تلفن : ۰۳۱۳۶۶۲۰۶۲۰

همراه : ۰۹۳۹۹۹۲۱۹۴۴

ایمیل: charsoogh.isfahan@gmail.com

نوع ارائه : فایل
ثبت نام ۱۴۰۱/۱۲/۲۵
ارائه ۱۴۰۲/۰۱/۳۱
روز برگزاری نمایشگاه و سخنرانی ۱۴۰۲/۰۲/۰۶

امتیاز دهید